Bilgileriniz alınıyor, lütfen bekleyin...
X
0
0
0
0
Hızlı Ara
ARA
Mevzuat Türü : Tebliğler
Kurum : Sağlık Bakanlığı
Kurum Alt Birimi : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Yayın Tarihi : 03.03.2004 00:00
Resmi Gazete Sayısı : 25391
Resmi Gazete Tarihi : 03.03.2004
Kanun & Mevzuat No : 25391
Başlık : Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatları Hakkında Tebliğ
Görüntülenme Sayısı : 0
Mevzuatı Favorilerime Ekle
+
Madde 1- Amaç ve Dayanak
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 1 - Bu Tebliğin amacı 14 Şubat 2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulu’nun 06.02.2004 tarihli ve 2004/6781 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esaslarını belirlemektir.

Bu Tebliğ 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 11 inci ve 43 üncü maddeleri ile anılan Bakanlar Kurulu Kararının 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

+
Madde 2 - Tanımlar
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 2 - Bu tebliğde geçen;

Karar: 14 Şubat 2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2004/6781 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararını

Beşeri tıbbi ürün (ürün): Bir hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojıkfonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,

Orijinal ürün: Etkin madde/maddeler açısından bilimsel olarak kabul edilebilir etkinlik, kalite ve güvenliğe sahip olduğu kanıtlanarak, dünyada pazara ilk defa sunulmak üzere ruhsatlandırılmış/izin verilmiş ürünü,

Jenerik ürün: Orijinal ürünü referans alarak sağlık otoritelerince ruhsatlandırılmış/izin verilmiş orijinal ürün ile aynı etkin madde/maddeler içeren; aynı etki ve emniyete sahip olan ürünü,

   (Değişik tanım:RG-28/04/2005-25799) Eşdeğer ürün: Etken madde/maddeler, farmasötik form ve birim hammadde miktarı aynı olan ürünleri(MR, SR, XR, CR,Effervesan, Penfill gibi yeni teknolojili olanlar, tablet/kaplı tablet/draje gibi solid formlar; ampul/flakon gibi enjektabl formlar veya süspansiyon/şurup gibilikid formlar, gruplandırılması Bakanlıkça belirlenmek üzere benzer farmasötik formlarda aynı farmasötik formlar olarak değerlendirilir.

   Benzer ürün: Aynı etken maddenin/maddelerin farmasötik formu, birim hammadde miktarı ve/veya ambalajdaki birim miktarı farklı olan şekillerini,

(Değişik tanım:RG-22/04/2004-25441) Fabrika satış fiyatı: Referans alınan ürünün, satışa sunulmuş olduğu ülke/ülkelerdeki KDV hariç fabrikadan satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı durumlarda ise perakende satış fiyatından KDV, eczacı ve depocu kâr oranları düşülerek bulunan depocuya satış fiyatını,

Depocuya satış fiyatı: İmalatçı veya ithalatçılar tarafından ülkemizde pazara sunulan ürünün KDV hariç depocuya satış fiyatını,

Depocu satış fiyatı: Ürünün depocular tarafından KDV hariç eczacıya satış fiyatını,

Eczacı satış fiyatı: Ürünün eczacılar tarafından KDV hariç eczane satış fiyatını,

Perakende satış fiyatı: Ürünün eczaneden halka KDV dahil satış fiyatını,

(Değişik tanım:RG-22/04/2004-25441) Referans ülkeler: 2005 yılı sonuna kadar Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere her yıl Bakanlıkça belirlenecek 5 ülkeyi,

(Değişik tanım:RG-22/04/2004-25441) Referans fiyat: Ürünün referans ülkeler içinde en ucuz olduğu ülkenin fabrika satış fiyatının orijinal ürünler için %100’ü, jenerik ürünler için %80’i olmak üzere bu Tebliğde ayrıntıları bildirilen ve ürünlerin alabileceği en yüksek fiyatı,

Fiyat beyanname formu: Firmaların fiyat başvurularında kullanacakları ve Bakanlık tarafından düzenlenecek formu

(Ek tanım:RG-22/04/2004-25441) Oranlanmış fabrika satış fiyatı: Referans alınan ürünlerden fiyatı farklı döviz cinsinden olanların Euro’ya oranlanan fabrika satış fiyatı veya birebir eşdeğeri olmayan ürünlerden referans fiyatı belirlenecek olan ürünün ambalajdaki birim miktarına göre, en yakın benzer ürünün ambalajındaki birim miktarının oranlanarak bulunacak Euro cinsinden fabrika satış fiyatını,

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

 (Ek:RG-04/03/2005-25745) Genel Müdürlük: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünü,

 (Ek :RG-04/03/2005-25745) Dönemsel döviz kuru: Fiyat Değerlendirme Komisyonunca fiyat değişim dönemi için belirlenen ve bir sonraki döneme kadar tüm fiyatlarda geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Euro döviz satış kurunu,

 (Ek :RG-04/03/2005-25745) Sabitlenmiş Euro değeri: Kararnamenin Geçici 1 inci maddesine göre fiyatlandırılan ürünlerin depocuya satış fiyatının, aynı maddeye istinaden belirlenen dönemsel döviz kuruna göre Euro olarak hesaplanması suretiyle belirlenen ve referans fiyatlarda düşüş olması durumu dışında, daha sonraki dönemlerde alabilecekleri en yüksek değeri veya Geçici 1 inci maddenin uygulanmasından sonra ilk defa fiyatlandırılan ürünler için referans fiyatın Euro karşılığını,

belirler.

+
Madde 3 - Orijinal ürünlerin fiyatının belirlenmesi
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 3 - Orijinal ürünlerin fiyatlarının belirlemesi şu şekilde uygulanır:

a) Değişik:RG-28/04/2005-25799) Orijinal ürünün her farmasötik formunun her birim hammadde miktarı ayrı ayrı değerlendirilir. Ancak aynı farmasötik formun aynı birim hammadde miktarının farklı ambalajdaki birim miktarları arasında oranlama yapılır. Oranlamada fiyatı oransal olarak en düşük olan ürün dayanak kabul edilir. Bu oranlama küçük ambalajdan büyük ambalaja doğru uygulanır.

   Örnek - 10 mg 5 tablet 7 Euro, 10 mg 10 tablet 10 Euro, 10 mg 20 tablet 30 Euro, ise birim fiyatı en düşük olan 10 mg 10 tablet 10 Euro olan dayanak kabul edilir, büyük ambalaj için oransal olarak hesaplanır, küçük olan ambalajın fiyatı değişmez. (10 mg 20 tablet için 20 Euro, referans fiyat olarak belirlenir.)

   Bir ürün için onaylanan fiyat, bu ürünün sonradan ruhsatlandırılacak formları için (bütün ürünler için ön görülebilecek fiyat değişiklikleri hariç olmak üzere) oranlama fiyatıdır.

   Örnek - 10 mg 10 tablet 10 YTL ise 10 mg 20 tablet 20 YTL'den fazla olamaz.

   Eğer ürünün eskiden mevcut formuna göre yeni çıkacak formu daha düşük miktarda ise referans fiyatı uygulanır. Referans fiyatı bulunamıyorsa bu oran aynı şekilde uygulanır.

   Örnek - Mevcut form 10 mg 10 tablet 10 YTL iken yeni çıkan form 10 mg 5 tablet ise ve referans fiyat bulunamıyorsa fiyatı 5 YTL'den fazla olamaz.

   Firmaların, bir ürünün herhangi bir formu için talep edecekleri indirimler, kendi başvuruları olmaksızın bu ürünün diğer formlarına uygulanmaz.

   Örnek - 10 mg  10 tablet  10 YTL iken,  diğer form  10 mg  20 tablet fiyatını firma 20 YTL'den 15 YTL'yeindirirse, 10 mg 10 tabletin fiyatı 7,5 YTL'ye düşürülmez.

   Aynı hammaddenin farklı birim miktarları arasında, hammadde miktarı küçük olana göre hammadde miktarı büyük olan fiyatlandırılırken azami oranlar geçilemez. Ancak hammadde miktarı büyük olan daha düşük fiyat talep etse bile, hammadde miktarı küçük olanın fiyatı düşürülmez.

   Örnek - l mg 10 tablet 10 YTL iken 2 mg 10 tablet 20 YTL'ye kadar fiyat alabileceği halde  20 YTL'den  daha  düşük  fiyat  talep etmesi halinde l mg 10 tablet'in fiyatı oransal olarak düşürülmez.

   Aynı hammaddenin farklı birim miktarlarının aynı ambalajdaki birim miktarına sahip formları AB ülkelerinde aynı fiyata satılıyorsa (örneğin l mg 10 tablet, 2 mg 10 tablet, 4 mg 10 tablet hepsi 10 Euro ise) aynı fiyatı alabilirler.

   Aynı hammaddenin farklı birim miktarları arasında yapılacak oranlamada kullanılacak oransal olarak en düşük ürün referans fiyatın altında ise bu ürünün formları arasında oranlama yapılmaz ve mevcut fiyatlar korunur.

   Örnek - l mg 10 tablet 10 Euro (referans fiyatı 18 Euro) iken, 2 mg 10 tablet 25 Euro (Referans fiyatı 30 Euro) ise 2 mg 10 tablet 20 Euro'ya düşürülmez.

 b)  (Değişik paragraf :RG-28/04/2005-25799) Orijinal ürünler için, firma ve ürün bilgileri, referans ülkeler (referans ülkelerde bulunmuyorsa en ucuz olduğu diğer AB ülkesi) ve referans ülkeler dışındaki bir ülkeden ithal edilmiş ise ithal edildiği ülke dahil olmak üzere, o ülkelerdeki fabrika satış fiyatları, fiyatı farklı döviz cinsleri ile olan veya birebir eşdeğeri olmayan ürünler için oranlanmış fabrika fiyatları, o ülkedeki Dışişleri BakanlığıTemsilciliği'mizce ve temsilciliğimizin olmadığı yerlerde ise o ülkenin sağlık otoritesince onay alınarak, başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanarak talep edilen fabrika satış fiyatının bulunduğu Beşeri Tıbbi Ürün Beyan Formu doldurularak Bakanlığa verilir.

     Bakanlık, bu Tebliğ’in 2 nci maddesinde tanımlandığı şekilde orijinal ürün için referans fiyat belirler. (Değişik ifade: RG-04/03/2005-25745) Firmanın başvuru sırasında belirttiği dönemsel döviz kuru ile onay tarihindeki dönemsel döviz kuru farklı ise referans fiyat onay tarihindeki dönemsel döviz kuruna göre belirlenir

Firmanın Fiyat Beyannamesi ile talep ettiği depocuya satış fiyatı, belirlenen referans fiyata göre uygun ise, depocuya satış fiyatı ile birlikte Karar’ın 10 uncu maddesindeki oranlara göre hesaplanan, depocu satış fiyatı, eczacı satış fiyatı ve perakende satış fiyatı 10 işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır.

Firmanın istediği fiyat belirlenen sınırın üstünde ise veya başvuru Karara/Tebliğe uygun değil ise 10 işgünü içinde Bakanlıkça firmaya gerekçeli olarak kabul edilmeme kararı bildirilir. Firma kabul edilmeme kararına itiraz edebilir.

c)  (Değişik :RG-22/04/2004-25441) Ürünün ithal edildiği ülkede piyasada mevcut ve fabrika satış fiyatı, referans fiyattan daha düşükse, ithal edildiği ülkedeki fabrika satış fiyatı referans olarak alınır.

d)  (Değişik :RG-22/04/2004-25441) Ürün referans ülkelerden sadece birinde ruhsatlı ve piyasada mevcut ise o ülke fabrika satış fiyatı referans olarak alınır.

e) (Değişik :RG-22/04/2004-25441) Ürün referans ülkelerde ruhsatlı değilse, AB’de ruhsatlı olduğu ülkeler içinde en ucuz ülke fabrika satış fiyatı referans olarak alınır. Daha sonra referans ülkelerde ruhsatlandırılır ve belirlenen referans fiyattan daha düşük fabrika satış fiyatıyla piyasaya sunulursa bu durum firma tarafından beyan edilir ve yeniden referans fiyat belirlenir.

 f)  (Değişik :RG-22/04/2004-25441) Ürün sadece bir AB ülkesinde ruhsatlı ve piyasada mevcut ise o ülke fabrika satış fiyatı referans olarak alınır.

g) Ürün AB’de ruhsatlı değilse, ithal edildiği orijin ülkedeki fabrika satış fiyatı esas alınır. (Ek ifade :RG-04/03/2005-25745) Orijin ülkenin değişik bölgelerinde farklı fiyatlarla piyasada satılıyorsa en ucuz olan fiyatı dikkate alınır.

h) Ürün başka ülkelerde olmayıp sadece ülkemizde piyasada olan bir ürünse, mevcut fiyatına yeni karlılık oranları uygulanarak yeni fiyatı belirlenir.

ı) Ürün hiçbir ülkede ruhsatlı olmayıp, ilk defa ülkemizde ruhsat alacaksa, farmakoekonomik veriler dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkla firma arasında mutabakata varılarak fiyatı belirlenir.

i) (Değişik ifade  :RG-04/03/2005-25745) Ürünün eşdeğeri yok ancak benzer orijinal ürünle etken madde,farmasötik şekil ve birim hammadde miktarı aynı, ambalajdaki birim miktarı farklı ise birim fiyatına göre oranlanarak fiyatı belirlenir. Oranlamada en yakın benzer ürünler dikkate alınır. En yakın benzer ürünler iki farklı ambalajdaki birim miktarlı şekilde ise her iki şeklin en ucuzlarının ortalaması referans alınır. (Örneğin; fiyatı belirlenecek ürünün ambalajı 10 tablet, referans ülkelerde ise 12, 14, 20 tabletlik ambalajlı ürünler mevcutsa, en yakın benzer ürün olan 12 tabletlik ambalajlı ürünler dikkate alınır. Eğer referans ülkelerde 8 tabletlik ambalajlı ürünler de mevcutsa, iki en yakın benzer ürün olarak 8 ve 12 tabletlik ambalajlı ürünlerin en ucuzlarının ortalaması alınır.) Benzer ürünler fiyatlandırılırken, daha az miktarda farmasötik şekil içeren ambalajlı ürünlerin fiyatları daha fazla miktardafarmasötik şekil içeren ambalajlı ürünlerin fiyatından daha fazla olamaz.

Benzer orijinal ürünle etken madde ve farmasötik şekil aynı birim hammadde miktarı farklı ise hammadde birim fiyatına göre kıyasla fiyatı belirlenir. Kıyaslama sonucu fiyatlar belirlenirken, ambalajdaki miktarına göre orantılı olmak üzere daha düşük hammadde miktarlı ürünlerin fiyatları, daha fazla hammadde miktarlı ürünlerin fiyatından daha fazla olamaz.

 j) Orijinal ürünle ortak pazarlanan (co-marketing yapılan) ürün, patent koruma süresince orijinal olarak değerlendirilir.

k) (Değişik :RG-28/04/2005-25799) Ürünün herhangi bir farmasötik şekli (MR, SR gibi değiştirilmiş etkili şekilleri hariç) 20 yıl önce piyasaya çıkmış ve orijinalliğini kaybetmiş ise, bu ürünlerin mevcut, Türkiye'deki fabrika satış fiyatına yeni kârlılık oranları uygulanarak yeni fiyatı belirlenir.

 l) (Mülga:RG-04/03/2005-25745) Yurtiçinde üretilmiş hammadde kullanılarak üretilen orijinal ürünler için, belirlenen referans fiyatın %10 üzerinde depocuya satış fiyatı talep edilebilir.

+
Madde 4 - Jenerik ürünlerin fiyatının belirlenmesi
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 4 - Jenerik ürünlerin fiyatlarının belirlemesi şu şekilde uygulanır:

a) Orijinali belli olan jenerik ürünler için, bu Tebliğ’in 2 nci maddesinde tanımlandığı şekilde jenerik için referans fiyat belirlenir.

Firmanın Fiyat Beyannamesi ile talep ettiği depocuya satış fiyatı, belirlenen jenerik referans fiyatına göre uygun ise, depocuya satış fiyatı ile birlikte Karar’ın 10 uncu maddesindeki oranlara göre hesaplanan, depocu satış fiyatı, eczacı satış fiyatı ve KDV dahil perakende satış fiyatı 10 gün içinde Bakanlıkça onaylanır.

Firmanın istediği fiyat belirlenen sınırın üstünde ise veya başvuru Karara/Tebliğe uygun değil ise 10 gün içinde Bakanlıkça firmaya gerekçeli olarak kabul edilmeme kararı bildirilir. Firma kabul edilmeme kararına itiraz edebilir.

b) (Değişik :RG-04/03/2005-25745) Ürünün eşdeğeri yok ancak benzer orijinal ürünle etken madde,farmasötik şekil aynı ve birim hammadde miktarı farklı ise birim fiyatına göre oranlanarak fiyatı belirlenir. Oranlamada birim fiyatı en ucuz benzer ürünler dikkate alınır.

c) (Değişik :RG-28/04/2005-25799)    Ürünün herhangi bir farmasötik şekli (MR, SR gibi değiştirilmiş etkili şekilleri, kan ürünleri, aşı ve serumlar ile enteral beslenme ürünleri ve benzeri ürünler hariç) Dünyada 20 yıl önce piyasaya çıkmış ve orijinalliğini kaybetmiş ise, bu ürünlerin mevcut, Türkiye'deki fabrika satış fiyatına yeni kârlılık oranları uygulanarak yeni fiyatı belirlenir. Ancak Dünyada 20 yıl önce piyasaya çıkmış ürünün orijinali Türkiye'de mevcutsa jenerik ürünün fiyatı 15 Haziran 2004 tarihinde geçerli olan orijinal ürünün sabitlenmiş Euro değerinden yüksek olamaz. Eğer başka jenerik ürünler de piyasada varsa, en yüksek fiyatlı jenerik ürünün fiyatını geçemez. Aynı şekilde bu ürünlerin orijinali veya jeneriği Türkiye'de mevcut değil ise bu ürünün fiyatı referans fiyatından yüksek olamaz. d) Kombine preparatların orijinali yoksa, aynı etken maddeli kombinasyonların fabrika satış fiyatlarının etken madde oranlarına kıyaslanmasıyla belirlenecek fiyat referans fiyat olarak alınır. Aynı etken maddeli kombinasyon yoksa, içindeki etken maddelerin ayrı ayrı birim miktarları için belirlenen fiyatlara kıyasla referans fiyat belirlenir. Bu referans fiyat, etken maddelerin birim fiyatlarının toplamından daha fazla olamaz.

e) Ürünün orijinali diğer ülkelerde bulunmuyor ve jenerik ürün sadece ülkemizde üretiliyorsa, bu ürünün mevcut fabrika satış fiyatına yeni karlılık oranları uygulanarak yeni fiyatı belirlenir.

f) (Ek :RG-22/04/2004-25441) Ürünün ithal edildiği orijin ülkedeki fabrika satış fiyatı, referans fiyatdandaha düşükse, orijin ülke fabrika satış fiyatı esas alınır.

g) (Değişik :RG-28/04/2005-25799) Jenerik ürünlerin fiyatı, ürünün orijinalinin referans fiyatını, eğer başka jenerik ürünler de piyasada varsa, en yüksek fiyatlı jenerik ürünün fiyatını geçemez. Mevcut jenerikürünlerden fiyatı orijinalinin fiyatını geçenler varsa, jenerik ürünün fiyatı 15 Haziran 2004 tarihinde geçerli olan orijinal ürünün sabitlenmiş Euro değerinden yüksek olmayacak şekilde düzelt

+
Madde 5 - Benzeri bulunamayan ürünlerin fiyatlandırılması
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 5 - Benzeri bulunamayan ürün eğer halen piyasada olan bir ürünse, mevcut fabrika satış fiyatına yeni karlılık oranları uygulanarak yeni fiyatı belirlenir.

+
Madde 6 - Hastane ambalajlı ürünlerin fiyatlandırılması
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 6 - (Değişik :RG-22/04/2004-25441) Hastane ambalajlı ürünler için, 3 ve 4 üncü maddelerdeki esaslar ve ambalaj maliyetindeki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ve birim fiyatı en yakın farmasötik şeklinin birim fiyatının en az %10 altında kalacak şekilde oranlanarak depocuya satış fiyatı ve KDV dahil depocu satış fiyatı belirlenir.

+
Madde 7 - Referans ülkelerde OTC olarak adlandırılan ürünlerin fiyatlandırılması
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

(Değişik Başlık:RG-22/04/2004-25441)

Madde 7 - Referans ülkelerin tamamında OTC olarak sınıflandırılarak fiyatı serbest olan ürünler mevcut fabrika satış fiyatına yeni karlılık oranları uygulanarak yeni fiyatı belirlenir.

+
Madde 8 - Değerlendirme süresi
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 8 - Ürün imalatçı ve ithalatçıları fiyat alma, artırma veya eksiltme talepleri ile birlikte Bakanlığa başvururlar. Yapılan başvurular, anılan Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde belirtilen 10 işgünü içinde Bakanlıkça neticelendirilir ve başvuru sahibine bilgi verilir. Firmanın fiyat talebinin İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü evrakına giriş tarihi, 10 işgününün başlangıcıdır.

Fiyatı uygun görülmeyen ürünler için, uygun görülmeme kararı gerekçesi ile birlikte Bakanlıkça ilgili firmaya bildirilir. Tespit edilen eksiklikler ilgili firma tarafından tamamlanır ve bu yeni başvuru da Bakanlıkça 10 işgünü içinde neticelendirilir ve ilgili firmaya bildirilir.

Ürün ilk defa ruhsatlandırılıyor ise ilgili firmanın fiyat başvurusu Bakanlıkça uygun görülmediği taktirde firma tarafından geçerli belgeler tamamlanarak 90 gün içinde fiyatlandırma işlemi yapılır. 90 günlük süre, firmanın fiyat talebinin İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü evrakına giriş tarihi ile başlar. Uygun görülmeme kararının bildirildiği tarihte saat durdurulur. Cevabi evrakın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü evrakına giriş tarihinde yeniden süre işletilmeye başlanır. İlgili firmalar 90 gün içinde geçerli belgeleri tamamlamazsa Bakanlıkça belirlenen fiyat geçerli olur. Bakanlık 90 gün içinde herhangi bir bildirimde bulunmazsa firmanın istediği fiyat geçerli olur. Ancak başvuruların fazla olması durumunda, Bakanlıkça ek sürenin kullanılacağı 90 günlük süre tamamlanmadan firmaya bildirilmek kaydıyla 60 günlük ek süre de kullanılabilir. Ek süre bildirim zamanı için evrakın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü evrakından çıkış tarihi dikkate alınır.

+
Madde 9 -
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 9 - Ürünün depocuya satış fiyatına göre Karar’da belirtilen kademelerin her birine düşen miktarlarına ayrı ayrı depocu ve eczacı kârlılıkları eklenerek depocu ve eczacı satış fiyatları belirlenir. Eczacı fiyatına KDV ilave edildikten sonra bulunan rakamın son üç hanesi yuvarlatılarak KDV dahil perakende satış fiyatı tespit edilir.

Örnek 1- Depocuya satış fiyatı 3.000.000 TL olan ürünün fiyatlandırılması:

Depocuya

Depocu

Depocu

Eczacı

Eczacı

KDV

KDV’li

Yuvarlanan

Satış Fiyatı

Kâr Oranı

Fiyatı

Kâr Oranı

Fiyatı

Oranı

Fiyat

Fiyat (PSF)

3.000.000

%9

3.270.000

%25

4.087.500

%18

4.823.250

4.823.000 TL

Örnek 2- Depocuya satış fiyatı 160.000.000 TL olan ürünün fiyatlandırılması:

Depocuya

Depocu

Depocu

Eczacı

Eczacı

 

 

Satış Fiyatı

Kâr Oranı

Fiyatı

Kâr Oranı

Fiyatı

 

 

10.000.000

% 9

10.900.000 % 25

13.625.000

 

 

Yuvarlanan

40.000.000

% 8

43.200.000 % 24

53.568.000

 

 

Fiyat

50.000.000

% 7

53.500.000 % 23

65.805.000

KDV

KDV’li

(Perakende)

60.000.000

% 4

62.400.000 % 16

72.384.000

Oranı

Fiyat

(Satış Fiyatı)

160.000.000

 

170.000.000

205.382.000

%18

242.350.760

242.351.000 TL

 

+
Madde 10 - Fiyat Değerlendirme Komisyonu
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 10 - Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Sağlık Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, (Ek ifade:RG-04/03/2005-25745) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıkları temsilcilerinin katılımıyla 3 ayda bir toplanır. Ekonomik göstergelerdeki değişikliklere göre ürünlerin fiyatlarını değerlendirerek Sağlık Bakanlığı'na tıbbi ürünlerin fiyatının artırılması, eksiltilmesi veya dondurulması önerisinde bulunur. Döviz kurunda en az 30 gün süreyle % 5'i aşan değişiklik olması halinde, Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Fiyat Değerlendirme Komisyonu olağanüstü toplanarak ürünlerin fiyatlarını yeniden değerlendirir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığınca yürütülür. Komisyonun diğer üyeleri ile sektör sivil toplum kuruluşları veya firmalar, Bakanlığa komisyonu olağanüstü toplaması için talepte bulunabilirler.

+
Madde 11 - Geri Ödeme Komisyonu
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 11 - Geri Ödeme Komisyonu, Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine müsteşarlıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’dan birer temsilcinin katılımıyla Mart ve Eylül aylarının 3 üncü haftasında toplanır. Türk Eczacıları Birliği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği, Türkiye Depocular Derneği’nin görüşlerini alarak geri ödeme koşulları ve Bütçe Uygulama Talimatı hakkında ilgili bakanlıklara öneride bulunmak üzere görüş oluşturur. Söz konusu Komisyonun sekreterya hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür ve ihtiyaç halinde Maliye Bakanlığınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

+
Madde 12 - Sorumluluk
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 12 - Ürün imalatçıları ve ithalatçıları ürünlerinin orijinal veya jenerik olduğunu beyan etmekle mükelleftir. Firmalar beyanlarının doğruluğundan sorumludurlar.

İlgili firmanın, gümrük giriş beyannamesi veya fatura gibi evrakta, ürünle ilgili olarak beyan ettiği değer, ürünün fiyatlandırılmasında dikkate alınmaz.

+
Madde 13 - Geçici 1 inci maddenin uygulanması
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 13 - Geçici 1 inci madde gereğince halen piyasada mevcut ruhsatlı/izinli ürünlerin fiyatlarının yeniden belirlenmesi şu şekilde uygulanır:

a) Orijinal ürünler için, firma ve ürün bilgileri, referans ülkeler (referans ülkelerde bulunmuyorsa en ucuz olduğu diğer AB ülkesi) ve referans ülkeler dışındaki bir ülkeden ithal edilmiş ise ithal edildiği ülke dahil olmak üzere, o ülkelerdeki fabrika satış fiyatları, fiyatı farklı döviz cinsleri ile olan veya birebir eşdeğeri olmayan ürünler için oranlanmış fabrika fiyatları, 02.04.2004 tarihli ve 2004/7124 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararın yayımlandığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanarak talep edilen fabrika satış fiyatının bulunduğu Beşeri Tıbbi Ürün Beyan Formu doldurularak Kararın yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde Bakanlığa verilir.

Bakanlık, Karar’ın 3 üncü maddesi uyarınca Tebliğ’in 2 nci maddesinde tanımlandığı şekilde orijinal ürün için referans fiyat belirler.

Firmanın Fiyat Beyannamesi ile talep ettiği depocuya satış fiyatı, belirlenen referans fiyata göre uygun ise, depocuya satış fiyatı ile birlikte Karar’ın 10 uncu maddesindeki oranlara göre hesaplanan, depocu satış fiyatı, eczacı satış fiyatı ve perakende satış fiyatı Bakanlıkça onaylanır.

Firmanın istediği fiyat belirlenen sınırın üstünde veya başvuru Karara/Tebliğe uygun değil ise 10 gün içinde Bakanlıkça firmaya gerekçeli olarak kabul edilmeme kararı bildirilir. Firma kabul edilmeme kararına itiraz edebilir.

Orijinal ürün ruhsat aldıktan sonra en az 1 yıl süreyle hiç piyasaya verilmemiş ise, bu Tebliğ hükümlerine göre yeniden fiyat müracaatında bulunur. Ancak piyasada mevcut orijinal ürün fiyatını geçemez.

b) Orijinali belli olan jenerik ürünler için, Karar’ın 4 üncü maddesi uyarınca, bu Tebliğ’in 2 nci maddesinde tanımlandığı şekilde jenerik için referans fiyat belirlenir. Firmalar orijinal ürünler için belirlenen 10 günlük süreyi takip eden 10 gün içinde fiyat talep ederler.

Firmanın Fiyat Beyannamesi ile talep ettiği depocuya satış fiyatı, belirlenen jenerik referans fiyatına göre uygun ise, depocuya satış fiyatı ile birlikte Karar’ın 10 uncu maddesindeki oranlara göre hesaplanan, depocu satış fiyatı, eczacı satış fiyatı ve perakende satış fiyatı 10 gün içinde Bakanlıkça onaylanır.

Firmanın istediği fiyat belirlenen sınırın üstünde ise veya başvuru Karara/Tebliğe uygun değil ise 10 gün içinde Bakanlıkça firmaya gerekçeli olarak kabul edilmeme kararı bildirilir. Firma kabul edilmeme kararına itiraz edebilir.

Jenerik ürün ruhsat aldıktan sonra en az 1 yıl süreyle hiç piyasaya verilmemiş ise, bu Tebliğ hükümlerine göre yeniden fiyat müracaatında bulunur. Ancak piyasada mevcut en yüksek jenerik ürünün fiyatını geçemez.

c) Orijinali bulunamayan jenerik ürünler için bu Tebliğin 4 üncü maddesindeki kriterler uygulanır.

d) Orijinal ve jenerik tüm ürünler için belirlenen fiyatlar 1 Mart 2004 tarihi itibariyle geçerli olan perakende satış fiyatlarından daha fazla olamaz. Yeni fiyatlar jenerik ürünler için belirlenen süreden itibaren 10 gün içinde Sağlık Bakanlığının web sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği ve sektör sivil toplum örgütleri aracılığı ile ilgililere duyurulur. Bu fiyatlar ilan tarihinden 30 gün sonra geçerli olur. Ancak ilk defa fiyat alacak ürünler için bu süre beklenmez, ilan edildiği andan itibaren fiyatı geçerli olur. (Değişik ifade:RG-04/03/2005-25745) Bu maddeye göre fiyatı belirlenen ürünlerin depocuya satış fiyatlarının, bu fiyatı aldığı dönemsel kura göre hesaplanacak olan Euro değeri, sabitlenmiş Euro değeri olarak belirlenecektir. Referans ülkelerdeki fabrika satış fiyatlarının bu değerin altına düşmesi durumu hariç olmak üzere, daha sonraki dönemlerde, bu sabitlenmiş Euro değerinin, dönemsel Euro kuruna karşılık gelen miktarına kadar azami depocuya satış fiyatı alabileceklerdir. Ancak sabitlenmiş Euro değerine istinaden yapılacak fiyat artış talepleri Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenen dönemsel devrelerde yapılabilecektir. Daha önceden fiyatlandırılmış ancak bu maddenin uygulanmasından sonra ruhsatını almış olan ürünler için de bu hüküm geçerlidir. Bakanlıkça belirlenen, kamu sağlığı gerekçesiyle piyasada bulunması zaruri olan ve ekonomik değeri düşük ürünler hariç olmak üzere ürünlerin Sabitlenmiş Euro değeri yükseltilemez.

(Değişikifade:RG-04/03/2005-25745) Daha önce Bakanlığın başka birimlerince izin ve fiyat işlemleri yapılan ve sonradan Genel Müdürlükçe ruhsat/izin ve fiyat işlemleri yapılan ürünler, referans ülkelerde hastane ambalajlı veya OTC kapsamında ürün olup olmamasına bakılmaksızın, bu tebliğin Geçici 2 nci maddesine uygun olarak güncelleme işlemine tabi tutulduktan sonra bu maddede belirtildiği şekilde fiyatlandırıldığı dönemsel kura uygun olarak referans fiyata göre fiyatı belirlenir.

+
Madde 14 - Geçici 2 nci maddenin uygulanması
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 14 - Geçici 2 nci madde gereğince ithal ürünlerin fiyatlarının Bakanlıkça re’sen belirlenmesi şu şekilde uygulanır:

Ürünün halen mevcut olan eczacı satış fiyatı (KDV hariç perakende satış fiyatı), ilgili ürünün ithal edildiği döviz cinsinin bu Kararın yayımlandığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satış kurunun, ilacın mevcut fiyatını aldığı döviz kuruna bölünmesi ile bulunacak oranla çarpılır. Bu suretle yeni eczacı satış fiyatı belirlenir. Bu rakama KDV ilave edildikten sonra bulunan fiyatın son üç hanesi yuvarlatılarak perakende satış fiyatı belirlenir. Bu fiyatlar Bakanlıkça web, pano veya sendika/derneklere duyuru vs. yoluyla ilan edilir.

Depocuya satış ve depocu satış fiyatları da yine aynı yöntemle ve aşağıdaki formüle uygun olarak ayarlanır.

                                     Karar tarihindeki döviz kuru

Ürünün mevcut fiyatı x —————————————— = Alacağı fiyat

                                   Mevcut fiyatı aldığı döviz kuru

Bakanlık, bu fiyatlar için firmalardan ayrıca beyanname istemeden liste halinde re’sen belirler. Ancak işlemleri hızlandırmak amacıyla listelerin hazırlanmasına esas bilgileri firmalardan talep edilebilir.

Bu fiyat ayarlaması Bakanlığın yeni fiyat listesini ilan ettiği tarihten itibaren geçerli olur.

+
Madde 15 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 15 - 04 Ocak 2002 tarihli ve 24630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç Fiyatları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

+
Madde 16 - Yürürlük
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 16 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

+
Madde 17 - Yürütme
Favorilerime Ekle
Özel Not Ekle
Yorumlar (0)
Yorum Yap

Madde 17 - Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

+ -