Mevzuat Bilgi Sistemi
Duyurular
Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Eski Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu)
13.02.2015 00:00
80981279
27.04.2018 00:00
EHU onayı isteyen antiinfektifler (HBYS'lerde EHU onayı ile ilgili bulunması gereken uyarılar)
0

Bilindiği üzere Enfeksiyon hastalıkları halk sağlığı açısından önemlidir ve uygun olmayan antiinfektif kullanımı toplumsal açıdan direncin gelişmesine, hastalıkların kronikleşmesine ve farklı endikasyonların ortaya çıkarak hem tedavi masrafların artmasına hem de hastanın yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda uygun olmayan antiinfektif kullanımını en aza indirmek amaçlanmaktadır. Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Tesislerinde antiinfektifler hasta üzerine talep edilirken ve eczacı tarafından istem onayı yapılırken, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)'nin EK-4/E Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi'nde belirtilen hükümlere göre; Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) üzerinde aşağıdaki uyarıların bulundurulması gerekmektedir. (Ek: EHU onayı HBYS İkaz Algoritma)

1. Sağlık Tesisi temel ilaç listesindeki KY (Kısıtlama olmayan) ve UH-P (Yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilen) antibiyotikler Eczacı tarafından HBYS'de belirlenmeli ve hekim istemini, başka bir hekimin onayı gerekmeksizin karşılayabilmelidir.

2. EHU (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı) onayı gerektiren ilaçların, hekim tarafından HBYS üzerinden talep edilmesi durumunda; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanınca onay verildikten sonra Eczacının bu ilacın istemini karşılayabilmesi sağlanmalıdır.

3. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları uzmanının bulunmadığı ya da mesai saatleri dışında, enfeksiyon hastalıkları uzmanının nöbet hizmeti vermediği Sağlık Tesislerinde ise; EHU onayı gerektiren ilaçların kullanımında enfeksiyon kontrol komitesi ya da antibiyotik kontrol ekibi sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde bir uygulama oluşturmalıdır.

4. İlgili SUT hükmünde belirtilen A-72 kapsamındaki sadece 72 saatten daha uzun süre kullanılması durumunda EHU onayı istenen ilaçlar için de madde 2'de belirtildiği gibi HBYS'de uyarı oluşturulmalıdır. Madde 3'de belirtilen istisnalar bu durumda da geçerlidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.