Genelgeler 22 adet mevzuat mevcut
Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil sağlık hizmetlerinde yeşil alan uygulaması (2014/13) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 23642684/010.06.02-5409.13) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Başbakanlık Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (2008/13) (Resmi Gazete No: 2008/13 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 26 Haziran 2008 Genelgeler Başbakanlık Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu (2010/16) (Resmi Gazete No: 2010/16 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 10 Ağustos 2010 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu E-reçete uygulaması hakkında Genelge (2018/2) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 2018/2) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fatura bedellerinin ödenmesi (2011/62) (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 2011/62) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri (2013/ 37) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 2013/37) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Strateji Geliştirme Başkanlığı İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri (2018/12) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 93377465/869-436) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Maliye Bakanlığı / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Genelgesi (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 70451396-24.10775) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Katarakt Ameliyatlarının Endikasyona Uygunluğu (2013/22) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 23824201/2013.5363.39075) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi ve Doku Ve Hücrelerin Kullanıldığı Klinik Araştırma Ve Klinik Denemeler Rehberi (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 54567092) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Mor ve Turuncu Reçeteler hakkında genelge (2017/4) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 2017/4) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Obezite Cerrahisi Uygulamaları Genelgesi (2017/17) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: (2017/17)) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Kuruluşlarının Acil Sağlık Hizmeti Sunumu (2013/17) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 23642684/010.06/ 2013.5363.30875) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri (2013/15) (Resmi Gazete No: 2013/15 - Kanun & Mevzuat No: 23824201/823/2013.5363.28019) Resmi Gazete Tarihi : 15 Ağustos 2013 Genelgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları (2012/41) (Resmi Gazete No: 1 - Kanun & Mevzuat No: 2012/41) Resmi Gazete Tarihi : 25 Temmuz 2013 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Eski Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) Sağlık Turizmi Genelgesi (2013/11) (Resmi Gazete No: 2013-11 - Kanun & Mevzuat No: 41343508-403.01.03) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ağustos 2013 Genelgeler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Seyahat sigortası olan turistlerden trafik kazalarında ilave ücret alınabilmesi hakkında genelge (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 54567092/010.06/9553) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri hakkında Genelge (2018/8) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 2018/8) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları Hakkında Genelge (2012/25) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: B.13.2.SGK.0.11.05.03/674) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970 Genelgeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Hakkında Genelge (2012-05) (Resmi Gazete No: - Kanun & Mevzuat No: 2012/05) Resmi Gazete Tarihi : 01 Ocak 1970