Mevzuat Bilgi Sistemi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
30.04.2018 00:00
75730711
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönerge
0

Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "MHRS Yönergesi" 30/04/2018 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 75730711
Konu: MHRS Yönergesi

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi kapsamında verilecek muayene randevusu hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmek amacıyla hazırlanan “Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yürürlüğe konulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Genel Müdür V.

Ek: MHRS Yönergesi (7 sayfa)

Dağıtım:
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne