Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (522 adet sonuç bulundu)
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.6.1 - Biyometrik kimlik doğrulama işlemi
1.6.1 - Biyometrik kimlik doğrulama işlemi
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.7 - Provizyon işlemleri
1.7 - Provizyon işlemleri
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.7.1 - Yurt dışı sigortalı müracaatları
1.7.1 - Yurt dışı sigortalı müracaatları
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.7.2 - MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması
1.7.2 - MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.7.3 - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurumlarının provizyon işlemleri (Mülga:RG- 25/07/2014-29071/1 md Yürürlük: 25/07/2014)
1.7.3 - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurumlarının provizyon işlemleri (Mülga:RG- 25/07/2014-29071/1 md Yürürlük: 25/07/2014)
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.8 - Katılım payı
1.8 - Katılım payı
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.8.1 - Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
1.8.1 - Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.8.2 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı
1.8.2 - Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.8.3 - Tıbbi malzeme katılım payı
1.8.3 - Tıbbi malzeme katılım payı
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- 1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
1.8.4 - Yardımcı üreme yöntemi katılım payları
Resmi Gazete No: 28597 - Kanun & Mevzuat No: 28597 - Resmi Gazete Tarihi : 24 Mart 2013