Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (146 adet sonuç bulundu)
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 4 - Tanımlar
Madde 4 - Tanımlar
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 5 - Yetkililer
Madde 5 - Yetkililer
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 6 - İlke ve usûller
Madde 6 - İlke ve usûller
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 7 - Sorumluluk
Madde 7 - Sorumluluk
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 8 - Atama ve nakil işlemleri
Madde 8 - Atama ve nakil işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 9 - Ödüllendirme, terfî ve sâir özlük işlemleri
Madde 9 - Ödüllendirme, terfî ve sâir özlük işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 10 - Emeklilik işlemleri
Madde 10 - Emeklilik işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 11 - İstifanın kabulü ve görevden çekilmiş sayılma işlemleri
Madde 11 - İstifanın kabulü ve görevden çekilmiş sayılma işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 12 - Muvafakat işlemleri
Madde 12 - Muvafakat işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 13 - İzin işlemleri
Madde 13 - İzin işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı