Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (146 adet sonuç bulundu)
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 24 - Müsteşarın yetkili olduğu işlemler
Madde 24 - Müsteşarın yetkili olduğu işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 25 - Müsteşar Yardımcısının yetkili olduğu işlemler
Madde 25 - Müsteşar Yardımcısının yetkili olduğu işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 26 - Kurum Başkanı/Genel Müdürün yetkili olduğu işlemler
Madde 26 - Kurum Başkanı/Genel Müdürün yetkili olduğu işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 27 - Birim amirinin yetkili olduğu işlemler
Madde 27 - Birim amirinin yetkili olduğu işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 28 - Yazışma usûlü
Madde 28 - Yazışma usûlü
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 29 - Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 29 - Yürürlükten kaldırılan hükümler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 30 - Yürürlük
Madde 30 - Yürürlük
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 31 - Yürütme
Madde 31 - Yürütme
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 1 - Amaç
Madde 1 - Amaç
Kanun & Mevzuat No: 1832 sayılı Bakan oluru
Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 2 - Kapsam
Madde 2 - Kapsam
Kanun & Mevzuat No: 1832 sayılı Bakan oluru