Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (522 adet sonuç bulundu)
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 1- Amaç ve kapsam
Madde 1- Amaç ve kapsam
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 2 - Dayanak
Madde 2 - Dayanak
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 3 - Tanımlar
Madde 3 - Tanımlar
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 4 - Kaynak ülkeler
Madde 4 - Kaynak ülkeler
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 5 - Gerçek kaynak fiyat belirleme
Madde 5 - Gerçek kaynak fiyat belirleme
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 6 - Kaynak fiyat belirleme
Madde 6 - Kaynak fiyat belirleme
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 7 - Fiyatlandırmanın genel esasları
Madde 7 - Fiyatlandırmanın genel esasları
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 8 - Başvuru şekli ve değerlendirme süreci
Madde 8 - Başvuru şekli ve değerlendirme süreci
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 9 - Özel şarta tabi tutulan ürünler
Madde 9 - Özel şarta tabi tutulan ürünler
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ
Tebliğler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 10 - Gerçek kaynak fiyat değişiklikleri
Madde 10 - Gerçek kaynak fiyat değişiklikleri
Resmi Gazete No: 30195 - - Resmi Gazete Tarihi : 29 Eylül 2017