Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (321 adet sonuç bulundu)
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 4 - Tanımlar
Madde 4 - Tanımlar
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 5 - Komisyonun teşkili, çalışma usul ve esasları
Madde 5 - Komisyonun teşkili, çalışma usul ve esasları
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 6 - Komisyonun görevleri
Madde 6 - Komisyonun görevleri
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 7 - Terapötik aferez merkezlerinin kurulması
Madde 7 - Terapötik aferez merkezlerinin kurulması
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 8 - Terapötik aferez merkezinde bulunması gerekli cihaz, araç ve gereçler
Madde 8 - Terapötik aferez merkezinde bulunması gerekli cihaz, araç ve gereçler
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 9 - Ruhsata esas personel
Madde 9 - Ruhsata esas personel
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 10 - Ruhsat başvurusu ve ruhsatlandırma
Madde 10 - Ruhsat başvurusu ve ruhsatlandırma
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 11 - Eğitim merkezlerinin nitelikleri
Madde 11 - Eğitim merkezlerinin nitelikleri
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 12 - Eğitim merkezi olarak yetkilendirilmek için başvuru
Madde 12 - Eğitim merkezi olarak yetkilendirilmek için başvuru
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010
Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 13 - Eğitim merkezlerinin denetimi
Madde 13 - Eğitim merkezlerinin denetimi
Resmi Gazete No: 27517 - - Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010