Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (146 adet sonuç bulundu)
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 14 - Yurtdışı ve yurtiçi görevlendirme işlemleri
Madde 14 - Yurtdışı ve yurtiçi görevlendirme işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 15 - Kadro işlemleri
Madde 15 - Kadro işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 16 - Adaylık işlemleri
Madde 16 - Adaylık işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 17 - Hukukî görüş istenilmesi
Madde 17 - Hukukî görüş istenilmesi
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 18 - Adlî ve idari davalara ilişkin işlemler
Madde 18 - Adlî ve idari davalara ilişkin işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 19 - Denetim hizmetlerine ilişkin işlemler
Madde 19 - Denetim hizmetlerine ilişkin işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 20 - Sözleşmelerin imzalanması ve feshi işlemleri
Madde 20 - Sözleşmelerin imzalanması ve feshi işlemleri
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 21 - İhalelerden yasaklama
Madde 21 - İhalelerden yasaklama
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 22 - Bakanın yetkili olduğu işlemler
Madde 22 - Bakanın yetkili olduğu işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi
Yönergeler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 23 - Bakan Yardımcısının yetkili olduğu işlemler
Madde 23 - Bakan Yardımcısının yetkili olduğu işlemler
Kanun & Mevzuat No: 29822 sayılı Bakan Onayı