Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (712 adet sonuç bulundu)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 16- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (2)
MADDE 16- İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (2)
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 17- Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
MADDE 17- Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 18- Geçici iş göremezlik ödeneği
MADDE 18- Geçici iş göremezlik ödeneği
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 19- Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
MADDE 19- Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 20- Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
MADDE 20- Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 21- İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
MADDE 21- İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 22- Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
MADDE 22- Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 23- Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
MADDE 23- Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 24- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler
MADDE 24- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 25- Malûl sayılma
MADDE 25- Malûl sayılma
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006