Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (712 adet sonuç bulundu)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 96- Yersiz ödemelerin geri alınması
MADDE 96- Yersiz ödemelerin geri alınması
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 97- Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans
MADDE 97- Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 98- Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi
MADDE 98- Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 99- Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler
MADDE 99- Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 100- Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü
MADDE 100- Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 101- Uyuşmazlıkların çözüm yeri
MADDE 101- Uyuşmazlıkların çözüm yeri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 102- Kurumca verilecek idarî para cezaları
MADDE 102- Kurumca verilecek idarî para cezaları
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 103- İdarî yaptırımlar ve fesih
MADDE 103- İdarî yaptırımlar ve fesih
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 104- Diğer kanunlardaki atıflar
MADDE 104- Diğer kanunlardaki atıflar
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 105- Uygulanmayacak hükümler
MADDE 105- Uygulanmayacak hükümler
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006