Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (321 adet sonuç bulundu)
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 34-Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşunun devri ve başka bir yere nakli
Madde 34-Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşunun devri ve başka bir yere nakli
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 35- Kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşları
Madde 35- Kamu kurumlarına ait sağlık kuruluşları
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 36- Hasta hakları
Madde 36- Hasta hakları
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 37- İdari yaptırım
Madde 37- İdari yaptırım
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 38- Muhtelif hükümler (Değişik başlık:RG-11/3/2009-27166)
Madde 38- Muhtelif hükümler (Değişik başlık:RG-11/3/2009-27166)
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- Madde 39- Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Madde 39- Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- EK MADDE 1- Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar
EK MADDE 1- Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- EK MADDE 2-Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri
EK MADDE 2-Konaklama tesislerinde sunulacak sağlık hizmetleri
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- EK MADDE 3- Havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri
EK MADDE 3- Havaalanı ve gümrüklü alanlardaki sağlık üniteleri
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008
Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
- GEÇİCİ MADDE 1- Uygunluk belgesi başvurusu olan sağlık kuruluşları
GEÇİCİ MADDE 1- Uygunluk belgesi başvurusu olan sağlık kuruluşları
Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788 - Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008