Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (374 adet sonuç bulundu)
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 5 - Kurulun Oluşumu
Madde 5 - Kurulun Oluşumu
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 6 - Kurul Başkanı ve Kurulun Görevleri
Madde 6 - Kurul Başkanı ve Kurulun Görevleri
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 7 - Teknik Alt Komisyon ve Görevleri
Madde 7 - Teknik Alt Komisyon ve Görevleri
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 8 - Sekreterya işlemleri
Madde 8 - Sekreterya işlemleri
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 9 - Kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunması
Madde 9 - Kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunması
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 10 - Gizli verilerin tanımlanması ve korunması
Madde 10 - Gizli verilerin tanımlanması ve korunması
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 11 - Kurum veri tabanında yer alan bilgilerin güvenliğinin sağlanması
Madde 11 - Kurum veri tabanında yer alan bilgilerin güvenliğinin sağlanması
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 12 - Sağlık Hizmet Sunucularında Kaydı Tutulan Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Madde 12 - Sağlık Hizmet Sunucularında Kaydı Tutulan Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 13 - Paylaşılmayacak Veriye ilişkin Hükümler
Madde 13 - Paylaşılmayacak Veriye ilişkin Hükümler
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
Usül ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- Madde 14 - İstisnai durumlar
Madde 14 - İstisnai durumlar