Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (712 adet sonuç bulundu)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 86- Prim belgeleri ve işyeri kayıtları
MADDE 86- Prim belgeleri ve işyeri kayıtları
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 87- Prim ödeme yükümlüsü
MADDE 87- Prim ödeme yükümlüsü
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 88- Primlerin ödenmesi
MADDE 88- Primlerin ödenmesi
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 89- Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler
MADDE 89- Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 90- Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması
MADDE 90- Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 91- Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi
MADDE 91- Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 92- Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası
MADDE 92- Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal güvenlik sicil numarası
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 93- Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı
MADDE 93- Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 94- Kontrol muayenesi
MADDE 94- Kontrol muayenesi
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- MADDE 95- Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi
MADDE 95- Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006