Mevzuat Bilgi Sistemi
Detaylı Mevzuat Arama Arama Kriterlerini Göster
Arama Sonucu (712 adet sonuç bulundu)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 12- Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 12- Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 13- 4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları
GEÇİCİ MADDE 13- 4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş esasları
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 14- Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 14- Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 15- Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 15- Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 16- Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar (…)(2) ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 16- Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar (…)(2) ile esnaf muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 17- Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 17- Kendi adına ve hesabına çalışanların sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE l8- Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE l8- Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş hükümleri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 19- Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi
GEÇİCİ MADDE 19- Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 20- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler
GEÇİCİ MADDE 20- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kanunlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
- GEÇİCİ MADDE 21- 2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 21- 2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri
Resmi Gazete No: 26200 - Kanun & Mevzuat No: 5510 - Resmi Gazete Tarihi : 16 Haziran 2006