Mevzuat Bilgi Sistemi
Duyurular
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
22.10.2013 00:00
23542684/010/2013.5363.34716
11.10.2013 00:00
Ortodonti Sevklerinde İcon İndeks Uygulaması hk.
0

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.4.1.B-1 - Diş tedavileri sevk işlemleri Maddesinin 5. Fıkrasında "Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir" denilmektedir. Bu nedenle ortodonti hastalarının şevklerinde, tedavinin estetik amaçlı olup olmadığı noktasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bakanlığımızca bu problemleri çözmek için hastanın ortodontik tedaviye ihtiyacı olup olmadığını belirlemeye yarayan indeks kullanımına karar verilmiştir. Uygulanmaya başlanacak olan İcon İndeks skorlamasına göre 43 ve daha yüksek skorlu hastalara sağlık kurulu raporu düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemesi yapılacaktır. İcon İndeksinin uygulama yöntemi ve skorlama kriterleri ekte yer almaktadır.

Konunun ilinizde bulunan tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yrd.Doç.Dr.Hakkı YEŞİLYURT
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı

Ek: 3 sayfa