Mevzuat Bilgi Sistemi
Duyurular
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
30.03.2012 00:00
B.10.0.SHG.0.18.00.00-010.07/715
Özel sağlık kuruluşlarının acil sağlık hizmeti sunumu
0