Mevzuat Bilgi Sistemi
Genelgeler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
28.12.2012 00:00
1
25.07.2013 00:00
2012/41
Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları (2012/41)
0

(Sosyal Güvenlik Kurumunun 09.06.2014 tarih ve 2014/17 sayılı genelgesi ile Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları'nda düzenlemeler yapılmıştır, yapılan düzenlemeler maddelerde belirtilmiştir.)

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Sayı: 16747942-1379         28 Aralık 2012
Konu: Sağlık hizmet sunucuları inceleme ve
           kontrol standartları

GENELGE
2012/41

2011-42 sayılı sağlık hizmet sunucuları denetim usul ve esasları konulu genelge 12.10.2012 tarihli ve 2012/34 sayılı genelge ile yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş sürecinde sağlık hizmet sunucularının denetim, inceleme ve kontrol işlemleri risk analizi ve sürekli denetim yönergesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmekteydi.

Sağlık hizmet sunucularına yönelik inceleme ve kontrol işlemlerinin standardize edilerek, yürürlükteki mevzuata uyarlı hale getirilmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla "Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları" hazırlanmıştır.

Bu itibarla sağlık hizmet sunucularının inceleme ve kontrol işlemleri ekte yer alan "Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları" çerçevesinde yürütülecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR
Kurum Başkanı

EK: Sağlık Hizmet Sunucuları İnceleme ve Kontrol Standartları
       ve ekleri (87 sayfa)

Dağıtım:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatı