Mevzuat Bilgi Sistemi
Tebliğler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
24.03.2013 00:00
28597
24.03.2013 00:00
28597
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
0
EK-1 LİSTELERİ (7 Dosya)
EK-2 LİSTELERİ (15 Dosya)
EK-3 LİSTELERİ (32 Dosya)
EK-3A - Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler 80.5 KB
EK-3B - Kurumca Bedeli Karşılanmayan Tıbbi Malzemeler 32.5 KB
EK-3B-1 - İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler 32 KB
EK-3B-2 - Kurumca Bedeli Karşılanmayan Diğer Tıbbi Malzemeler 32.5 KB
EK-3C - Ayakta Tedavilerde Kullanılan Tıbbi Malzemeler 35.5 KB
EK-3C-1 - Tıbbi Uygunluk Aranacak Tıbbi Malzemeler 87.5 KB
EK-3C-2 - Eksternal Alt Ve Üst Ekstremite/Gövde Protez Ortezler 187 KB
EK-3C-3 - Diğer Protez Ortezler 131 KB
EK-3C-4 - Tıbbi Sarf Malzemeler 69 KB
EK-3C-5 - Özel Hallerde Karşılanan Tıbbi Malzemeler 33 KB
EK-3D - Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler 42 KB
EK-3E-1 - Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler 137 KB
**Mülga** EK-3E-2 - Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler 23.26 KB
EK-3E-2 - Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 84.5 KB
EK-3F-1 - Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler 34.03 KB
**Mülga** EK-3G - Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 60.5 KB
EK-3G - Göz Sağlığı ve Hastalıkları Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 54.5 KB
**Mülga** EK-3H - Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 29.79 KB
EK-3H - Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 102 KB
**Mülga** EK-3I - Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 38.04 KB
EK-3I - Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 147.5 KB
**Mülga** EK-3J - KBB Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 14.84 KB
EK-3J - KBB Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 46 KB
**Mülga** EK-3K - Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 43 KB
EK-3K - Kadın Hastalıkları ve Doğum Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 36 KB
**Mülga** EK-3L - Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler 51.5 KB
EK-3L - Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 48.5 KB
**Mülga** EK-3M - Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler 30.87 KB
EK-3M - Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler (YENİ) 108 KB
EK-3N-1 - Allogreft Ürün Grubu 50 KB
EK-3O - Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK) 35.5 KB
EK-3P - Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK) 37 KB
EK-4 LİSTELERİ (7 Dosya)