Mevzuat Bilgi Sistemi
Duyurular
Sağlık Bakanlığı
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (Eski Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu)
08.05.2018 00:00
31057445-060.08.99
Tetkik randevu ve sonuç verme süresinin hesaplanması
0

Bilindiği üzere sağlık tesislerimizde tetkik sürelerinin takibi ve bu sürelerin iyileştirilmesi için tetkik süreçlerine ait verilerin doğru, güvenilir ve kullanılabilir olması, her türlü karar alma aşamasında kritik bir öneme sahiptir.

Sağlık tesisinde gerçekleştirilen USG, MR, BT, EEG, EMG, EKO, Odyoloji, Mamografi, Endoskopi, Nükleer Tıp, Uyku Laboratuvarı, Patoloji vb. görüntüleme, laboratuvar ve girişimsel tetkiklerin istem zamanı ile işlem zamanı arasındaki sürelerin takibi ve bu tetkiklere ait sonuç raporunun onaylanması arasındaki sürelerin takibi verilen hizmetin kalitesinin bir parçası olduğu gibi verimlilik değerlendirmelerinde de önem arz etmektedir.

Sağlık tesislerimizde gerçekleştirilen yukarıdaki tetkik ve işlemlerin SBYS kayıtları incelendiğinde bu sürelerin bazı sağlık tesislerimizde farklı şekillerde hesaplandığı görülmüştür. Bu nedenle SBYS üzerinde yapılacak olan randevu ve sonuç verme sürelerinin hesaplanmasında kullanılacak yöntemin izahına gerek duyulmuştur.

Bu bağlamda;

USG, MR, BT, EKO, Mamografi, Nükleer Tıp vb. görüntüleme tetkikleri ile EEG, EMG, Odyoloji, Endoskopi, , Uyku Laboratuvarı vb. tetkikler için randevu ve sonuç verme süreleri hesaplanmalıdır. Randevu süresinin hesaplanmasında; tetkikin istem zamanı ile tetkikin gerçekleştiği işlem zamanı arasındaki süre, sonuç verme süresinin hesaplanmasında ise; tetkikin gerçekleştiği işlem zamanı ile sonuç raporunun onaylandığı zaman arasındaki süre esas alınmalıdır. Bu hesaplamalarda kullanılacak olan tetkik istem zamanı, tetkikin gerçekleştiği işlem zamanı, tetkikin sonuç raporunun onaylandığı zaman SBYS’de ayrı ayrı kayıt altına alınmalıdır.

Biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji vb. laboratuvar tetkikleri için numune transfer ve numune çalışma süresi (analitik evre süresi) hesaplanmalıdır. Numune transfer süresinin hesaplanmasında; numune alma zamanı ile numunenin laboratuvara kabul zamanı arasındaki süre, numune çalışma süresinin (analitik evre süre) hesaplanmasında; numunenin laboratuvara kabul zamanı ile numunenin sonuç raporunun onayı zamanı arasındaki süre esas alınmalıdır. Bu hesaplamalarda kullanılacak olan tetkik istem zamanı, numune alma zamanı, numune kabul zamanı, uzman onay zamanı SBYS’de ayrı ayrı kayıt altına alınmalıdır.

Bakanlığımız tarafından sağlık tesislerinde gerçekleştirilen işlem ve tetkiklerin randevu ve sonuç verme sürelerinin Bakanlık, İl Müdürlüğü ve hastane idarelerimiz tarafından takip edilebilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 30/03/2018 tarihli yazımızda belirtilen manuel yapılan kayıtlar ve randevu defterlerinin kaldırılarak, randevuların SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden verilmesi ve tüm sağlık tesislerimizde işlem ve tetkiklerle ilgili yukarıda yer alan açıklamalarla ilgili gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütülmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.