Mevzuat Bilgi Sistemi
Kanunlar
Bakanlar Kurulu
26.11.2014 00:00
18792
25.06.1985 00:00
6569
Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
0

3224 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

 

3224 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

4276

20/6/1997

4854

20/6/1997

5728

33, 39, 45, 46

8/2/2008

KHK/663

11, 26, 40

2/11/2011

Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2011/55, K.: 2011/146 sayılı Kararı

7 nci maddenin ikinci fıkrası

 

 

 

17/3/2013

Anayasa Mahkemesi’nin 14/3/2013 tarihli ve E.: 2011/150, K.: 2013/30 sayılı Kararı

11, 26, 40

 

 

25/6/2013

6495

11, 26, 40

2/8/2013

6569

21, 24, 28, 30, Geçici Madde 4

26/11/2014