Mevzuat Bilgi Sistemi
Yönetmelikler
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
22.02.2012 00:00
28212
22.02.2012 00:00
Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
0
 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/2/2012

28212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/7/2013

28709

2.       

16/6/2016

29744

3.

1/4/2017

30025