Yönetmelikler 10 adet mevzuat mevcut
Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete No: 26788 - Kanun & Mevzuat No: 26788) Resmi Gazete Tarihi : 15 Şubat 2008 Yönetmelikler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI) (Resmi Gazete No: 28350 - Kanun & Mevzuat No: 28350) Resmi Gazete Tarihi : 11 Temmuz 2012 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete No: 30422 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 15 Mayıs 2018 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği (Resmi Gazete No: 24708 - Kanun & Mevzuat No: 24708) Resmi Gazete Tarihi : 27 Mart 2002 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete No: 28730 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 06 Ağustos 2013 Yönetmelikler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete No: 30001 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 08 Mart 2017 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI) (Resmi Gazete No: 28483 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 30 Kasım 2012 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği (Resmi Gazete No: 28322 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 13 Haziran 2012 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete No: 27517 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 10 Mart 2010 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete No: 28212 - Kanun & Mevzuat No: ) Resmi Gazete Tarihi : 22 Şubat 2012